15 oktober, 2021

Tekst om Mac Baren rettes i Trap Danmark

Da jeg for godt tre uger siden modtog bind 20 af den nye udgave af Trap Danmark, slog jeg naturligvis straks op på det, som jeg selv har beskæftiget mig med og ved mest om, nemlig tobaksvirksomheden Mac Baren og Halberg-koncernen, som ejer Mac Baren. Det er kun et lille stykke (på s. 178), der omhandler denne virksomhed, som er en af Svendborgs største, men sådan må det naturligvis være i et værk som Trap Danmark, der skal rundt om mange ting på begrænset plads.

Hvad, der var værre, var, at der på den lille plads er to faktuelle fejl samt en oplysning, der ved ikke at give et retvisende billede også må kaldes fejlagtig.

For det første står der, at tobaksvirksomheden blev grundlagt i 1827; men det var i 1826. For det andet står der, at tobaksserien Mac Baren blev introduceret i »begyndelsen af 1950'erne«; men det var i 1949. For det tredje står der, at virksomheden i dag fremstiller pibetobak samt snus- og tyggetobak; det oplyses altså ikke, at en meget væsentlig del af Mac Barens tobaksfremstilling længe har været rulletobak til rul-selv-cigaretter.

ADAM WAGNER: Tobak til tiden. Mac Baren - en virksomhed i Svendborg. Svendborg Museum, 2014.

For mig, der vist er den eneste historiker, der har forsket i Mac Barens historie, og i hvert fald er den eneste, der har skrevet en bog om emnet, var det selvfølgelig irriterende at opdage. Jeg henvendte mig naturligvis til Trap Danmarks redaktion og har nu fået at vide, at fejlene vil blive rettet, således at det kommende særbind om Svendborg Kommune samt den digitale udgave vil have de rette årstal og oplysninger.

Det er jo glædeligt. Men det trykte bind 20 kan ikke rettes, og jeg kan da godt undre mig over, at man ikke konsulterede mig, inden værket gik i trykken. Alternativt kunne man jo have læst i min bog, Tobak til tiden (udg. af Svendborg Museum, 2014), hvor spørgsmålet om grundlæggelsesåret behandles på side 17, hvor spørgsmålet om Mac Baren-seriens fremkomst behandles indgående på siderne 104-106, og hvor produktionen af rulletobak bl.a. beskrives på side 170.

En ting er, at en bog om en tobaksvirksomheds historie ikke ligefrem bliver en kioskbasker, men man kan da som forfatter godt ærgre sig lidt over, at den ikke engang læses af dem, der har brug for oplysningerne… Men det er naturligvis opløftende, at Trap Danmarks redaktion behandler henvendelser om faglige rettelser så hurtigt og seriøst, som tilfældet er.

Hvem grundlagde så tobaksvirksomheden i 1826? Det gjorde Svend Bønnelycke, der ledte fabrikken til sin død i 1876, hvorefter sønnen Carl Bønnelycke overtog. Denne solgte imidlertid fabrikken til Harald Halberg i 1887, hvis navn efterhånden blev selve virksomhedens navn. Virksomheden, der i dag er en koncern også med andre aktiviteter end tobaksproduktion, er stadig i Halberg-slægtens eje, og direktøren, Frederik Harald Halberg, er Harald Halbergs tipoldebarn.

Men hvad hed så den første Mac Baren-tobak, der så dagens lys i 1949? Det var efter alt at dømme pibetobakken Harmoni, som faktisk stadig findes – nu dog under det mere engelskklingende navn Harmony (og i USA under navnet Symphony). Tobakken blev udviklet af Jørgen Halberg, der hjemvendt fra USA havde nye ideer med sig både om tobaksfremstilling og markedsføring. Mac Baren-seriens helt store gennembrud kom dog for alvor i 1958 med pibetobakken Mixture – Scottish Blend (som også stadig findes).

Shag-tobakken Harmoni fra 1949 var efter alt at dømme det første mærke i Halbergs Mac Baren-serie. Det var Jørgen Halberg, der stod bag Mac Baren-tobakken, og fra 1962 til sin død i 1995 stod han i spidsen for hele Harald Halberg-virksomheden. (Etiketten findes i Mac Barens arkiver; billedet er fra bogen Tobak til tiden.)

Det ældste mærke, der stadig fremstilles, er dog The Solent Mixture, som ikke (som der fx står på Mac Barens egen hjemmeside) er fra 1948-50, men som derimod allerede udvikledes under Besættelsen af Harald Halberg d.y. (som var søn af Einar Halberg og dermed sønnesøn af Harald Halberg d. æ. – og i øvrigt den nuværende direktørs farfader). Det var nemlig Harald Halberg d.y., der dengang stod for shag-tobakkerne. Mærket blev genoptaget i 1966, nu som en tobak i Mac Baren-serien.

Her skal man lige huske, at navnet Mac Baren indtil 1995 »blot« var navnet på en serie af pibetobakker lavet af virksomheden »Harald Halberg«, mens det siden 1995 har været navnet på hele tobaksvirksomheden.

Så selvom The Solent Mixture altså ikke oprindeligt er en Mac Baren-tobak, er den alligevel det ældste af de mærker, der i dag sælges under navnet Mac Baren.

Er man interesseret i at vide mere om Halbergs og Mac Barens historie, kan man læse bogen Tobak til tiden. Mac Baren – en virksomhed i Svendborg. Hvis man derimod er meget interesseret i de tobaksmærker, som denne virksomhed har lavet, kan man helt gratis hente en pdf-fil med en komplet fortegnelse over disse (der dog kun går frem til 2014). God læselyst!

 Adam Wagner